Kontakt oss

vi utfører arbeid etter bestilling 

Kjetil Ulvund - Daglig leder
Tlf. 922 58 639 - E-post: kjetil@vakum.no
Christoffer Hals - Operativ Leder
Tlf. 482 02 001 - E-post: christoffer@vakum.no

Vakumentreprenøren


Adresse: Sødalsvegen 6, 6520 Frei Telefon: +47 922 58 639 Firmapost@vakumentreprenoeren.no