Kontakt oss

vi utfører arbeid etter bestilling 

Jogeir Ringstad - Daglig leder
Tlf. 922 58 639 - E-post: jogeir@vakumgraving.no
Svein Inge Male - Driftssjef
Tlf. 904 03 772

Vakumentreprenøren


Adresse: Sødalsvegen 6, 6520 Frei Telefon: +47 922 58 639 Firmapost@vakumentreprenoeren.no