VAKUMENTREPRENØREN AS – PERSONVERNERKLÆRING

19/07/2018
Vakumentreprenøren AS ønsker å beskytte og respektere ditt personvern, og bekrefter gjennom vår personvernerklæring at vi etterlever kravene i personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679). Det er daglig leder/driftsleder som er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles i Vakumentreprenøren AS. Opplysninger om kontaktpersoner hos kunder, samarbeidspartnere og leverandører (Navn, telefon og e-post) arkiveres i vår CRM-løsning. Opplysningene er nødvendige for å kunne utføre gjøremål etter den registrerte sine ønsker.

Utlevering av personopplysninger
Vi vil ikke utlevere personopplysninger om deg til andre. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering. Vi benytter ingen databehandlere i land utenfor EU-/EØS-området.

Beskyttelse av personopplysninger
Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personvernopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett samt våre kontorlokaler og teknisk utstyr. Vi har etablert rutiner for regelmessig evaluering og forbedring av våre sikkerhetsrutiner.

Databehandlere
Vi benytter oss av eksterne databehandlere for å drifte og videreutvikle våre tekniske løsninger. Vi inngår alltid databehandleravtaler med disse for å sikre at de håndterer våre data i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som utlevering av personopplysninger.

Lagringstid
Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Spørsmål omkring behandlingen av personopplysninger kan rettes til daglig leder/driftsleder.

Tlf. 92258639 / 90304772