Tjenester

Hva vi gjør 

Om våre tjenester


Vi har spesialisert oss på suging, spyling og flytting av masser og væsker ved bruk av vakum og trykk. Vår maskinpark består av mobile supersugere og spylebiler som kan suge og blåse masse og væsker innenfor en rekke anvendelsesområder. Våre ansatte er dyktige operatører hvor mottoet er førnøyde kunder. Selskapet er en del av SJT-Gruppen, og er registrert i bransjeregistret Achilles.

Har du spørsmål om noen av tjenestene våre? Ta kontakt! Ingen spørsmål er dumme, og vi kan svare på det meste!

Suging av løsmasse og pukkstein

Vi tilbyr suging eller blåsing av løsmasse og plukkstein

Tømming av sluk og kummer

Vi tømmer sluker og kummer ved, f.eks ved store nedbørsmengder, eller ved tett kloakk.

Rengjøring av båter tanker/tørrbulktanker

Vi utfører all slags vask/rengjøring av tanker i båt.

Avdekking av kabler og rørledninger

Vi utfører blåsing/suging for avdekking av kabler og rørledninger.

Pakking i storsekk

Vi utfører pakking i storsekker av masser som f.eks cement i storsekker.

Pumping av væsker og mud

Vi suger og pumper ulike typer væsker og mud.

Trykking og blåsing av rensepigger

Vi utfører trykking og blåsing av rensepigger etter forespørsel.

Innvendig skadesanering/suging av isolasjon

Vi utfører fjerning av isolasjon ved skadesanering

Uttak av masse for drenering/kjeller

Vi utfører fjerning av masse ved drenering og fra kjellere

Suging og blåsing av flis

Vi utfører suging og blåsing av flis

Oppsuging og skifting av grus/stein/pukk

Vi utfører oppsuging og skifting av grus/stein/pukk

Åpning av tette rør

Tette avløpsrør eller kloakk? Vi høytrykkspyler alle typer rør og dimensjoner.